Postup likvidace :

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:
Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla

Průběh ekologické likvidace vozidel:

Rozhodnete-li se nechat zlikvidovat Váš vůz, tak můžete přijet k nám do naší provozovny a předat nám vůz k ekologické likvidaci. Pokud vůz je nepojízdný, tak ho můžeme zdarma odvézt na naší provozovnu. Zkontrolujeme údaje o vozidle (VIN karosérie a registrační značky RZ musí souhlasit s velkým technickým průkazem) a odešleme je na server Ministerstva životního prostředí (MAISOH - modul autovraky informačního systému). Vystavíme bezplatně potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Na základě našeho potvrzení Vám úředník na příslušném odboru dopravy vyřadí vozidlo z registru vozidel. Zrušení povinného ručení u pojišťovny, kde byl vůz pojištěn

Potřebné dokumenty k ekologické likvidaci vozidel :

u nás:

občanský průkaz nebo plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla velký technický průkaz

na úřadě při odhlášení:

občanský průkaz nebo plnou moc v případě nepřítomnosti majitele vozidla
velký a malý technický průkaz
2xRZ registrační značky
potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
formulář k vyřazení z registru vozidel

v pojišťovně:

velký technický průkaz, kde je vyznačeno, že vozidlo je vyřazeno z registru vozidel
zelenou kartu